Технічне обслуговування вогнегасників

Традиційно, вогнегасники вважають первинними засобами пожежогасіння, забуваючи про завершення терміну їхньої експлуатації.  Відтак, для забезпечення надійності та працездатності вогнегасників ми технічно обслуговуємо їх у процесі експлуатації, щоб своєчасно виявити можливі несправності та усунути їх, визначивши причини.

Технічне обслуговування вогнегасника — це комплекс заходів, спрямований на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування, застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

Технічному обслуговуванню підлягають вогнегасники у разі виникнення пошкодження або відсутності маркування, пломби чи пристрою блокування на них, наявності механічних пошкоджень і слідів корозії, відсутності робочого тиску в корпусі, після завершення гарантійного терміну експлуатації або зберігання, після застосування за призначенням, а також із настанням терміну наступного технічного обслуговування.

Технічна діагностика вогнегасника.

Стадія технічного обслуговування вогнегасника, мета якої - визначити технічний стан вогнегасника, знайти несправність і прийняти рішення стосовно його ремонту, технічного огляду,  перезарядки або завершення його експлуатації. 

Перезарядка вогнегасника.

Стадія технічного обслуговування вогнегасника,  мета якої - замінити заряд вогнегасної речовини і (або) газ – витискувач в його корпусі.
Технічне обслуговування вогнегасників – це комплекс заходів по забезпеченню його працездатності для успішного очікування і якісного використання для гасіння пожежі.
Обслуговування вогнегасника проводиться один раз в році - на пункті технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ). ПТОВ - повинен мати ліцензію ГДПБ МНС України на даний вид робіт.

Якими основними документами регламентується обслуговування вогнегасників?

 • ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги (далі - ДСТУ 4297:2004);
 • Технічними настановами  заводів-виробників вогнегасників.

Що таке стадії технічного обслуговування, і чим технічне обслуговування відрізняється від перезарядки?

В технічне обслуговування вогнегасника входять наступні стадії: 

 • діагностика,
 • опосвідчення,
 • перезарядка,
 • ремонт вогнегасника,
 • фарбування корпуса вогнегасника,
 • списання вогнегасника.
 • Діагностика – це огляд вогнегасника на відповідність його вимогам НТД.  При цьому визначається маса вогнегасника, тиск в корпусі, перевіряється наявність деформацій і пошкоджень і визначається подальший комплекс робіт, який необхідно виконати. Також перевіряється необхідність і можливість проведення опосвідчення корпусу вогнегасника.
 • Опосвідчення корпусу вогнегасника проводиться не рідше одного разу в п’ять років, а також у випадках виявлення різного роду раковин, вм'ятин, іржі на корпусі вогнегасника, що мають бути виявлені при діагностуванні.При цьому на корпус наноситься спеціальне маркування з вказівкою термінів наступного обов'язкового опосвідчення.
 • Перезарядка – це заміна вогнегасної  речовини вогнегасника. Вона є однією із стадій технічного обслуговування (згідно ДСТУ 4297:2004). При проведенні обслуговування вогнегасника – перезарядка проводиться тільки у випадках передбачених технологічними настановами, тобто – коли це потрібно. Після перезарядки – вогнегасник повинен мати необхідну кількість вогнегасної  речовини, вказаної в паспорті вогнегасника.

Як споживачеві перевірити якість технічного обслуговування?

 • Звертайте увагу на зовнішній вигляд вогнегасника. Він повинен бути як мінімум – чистим.
 • Перевіряйте наявність тиску на порошкових закачних вогнегасниках.
 • Перевіряйте наявність етикеток про проведення технічного обслуговуванню вогнегасника і пломб.
 • Перевіряйте вуглекислотні вогнегасники шляхом зважування визначення відповідності маси заряду - інформації на етикетці.
 • Звертайте увагу на цілісність випускних шлангів і раструбів (якщо є тріщини на шлангах і раструбах - вимагайте їх заміну на нові).

Технічне обслуговування порошкових вогнегасників

В технічне обслуговування вогнегасника входить: 

 • Перевірка товарного вигляду вогнегасника 
 • Перевірка якості порошку 
 • Перевірка тиску на манометрі 
 • Заміна пломби вогнегасника 
 • Наклейка про проведення ТО вогнегасника. 

Технічне обслуговування вуглекислотних вогнегасників

В технічне обслуговування вогнегасника входить: 

 • Перевірка товарного вигляду вогнегасника 
 • Зважування вогнегасника (для визначення кількості вуглекислоти в вогнегаснику) 
 • Заміна пломби вогнегасника 
 • Наклейка про проведення ТО вогнегасника. 

Технічне обслуговування вогнегасника ВП-50 – ВП-100

В технічне обслуговування вогнегасника входить: 

 • Перевірка товарного вигляду вогнегасника 
 • Перевірка якості порошку 
 • Перевірка тиску на манометрі 
 • Заміна пломби вогнегасника 
 • Наклейка про проведення ТО вогнегасника.