Норми оснащення колісних транспортних засобів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08 жовтня 1997 року № 1128
Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння

Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2009 № 934
З метою запобiгання загибелi (травмуванню) пiд час пожеж i займань пасажирiв, що перевозяться колiсним транспортним засобом, Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити норми оснащення вогнегасниками колiсних транспортних засобiв, що додаються.
Власникам колiсних транспортних засобiв забезпечити цi засоби до 2011 року первинними засобами пожежогасiння або аналогiчними сертифiкованими засобами з вiдповiдними технiчними характеристиками.

2. Мiнiстерству з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вжити заходiв для залучення пiдприємств, що входять до складу Українського пожежного концерну «Укрпожсервiс», iнших вiтчизняних виробникiв до розроблення, виробництва та постачання на внутрiшнiй ринок України первинних засобiв пожежогасiння, зазначених у нормах, затверджених цiєю постановою.

3. Мiнiстерству з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мiнiстерству внутрiшнiх справ i Мiнiстерству транспорту та зв’язку здiйснювати контроль за виконанням цiєї постанови.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Пустовойтенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. № 1128
Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів

Назва колiсного транспортного засобу Мiнiмальна кiлькiсть, тип та позначення вогнегасника
Легковий автомобiль загального, спецiалiзованого та спецiального призначення О­­дин порошковий (закачного типу ВП-2(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-2) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 2 кг
Вантажний автомобiль загального, спецiалiзованого та спецiального призначення з повною масою:  
не бiльше 3,5 т один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-3) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг
вiд 3,5 т, але не бiльше 12 т один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-5) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг
понад 12 т один порошковий (закачного типу ВП-9(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-9) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг
Причiп, напiвпричiп з повною масою:  
вiд 0,75 т, але не бiльше 3,5 т один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-3) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг
вiд 3,5 т, але не бiльше 10 т один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-5) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг
понад 10 т один порошковий (закачного типу ВП-9(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-9) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг
Автобус (пасажирський автомобiль), що має бiльше нiж 9 мiсць для сидiння з мiсцем водiя включно, з повною масою:  
не бiльше 5 т один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-3) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг
понад 5 т один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом-витискувачем у балонi ВП-5) iз зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг.